Obecní knihovna Slopné

Výměnný soubor

Co je výměnný soubor?

Výměnný soubor je soubor knih, který propůjčujeuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obecním a místním knihovnám na dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby knihovnice shromáždí knihy od čtenářů, ty pak putují do další obecní knihovny a do naší knihovny jsou půjčeny knihy nové. Vše probíhá podle předem daného rozpisu. Tímto způsobem se do obecních knihoven dostane spousta zajímavých titulů, které nejsou ve stálém knižním fondu knihovny. Čtenáři mohou v každém výměnném souboru najít beletrii pro děti a mládež, naučné knihy pro děti a mládež, beletrii různých žánrů pro dospělé i naučnou literaturu pro dospělé.

Výpůjční řád výměnného souboru

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nám zapůjčuje tři výměnné soubory:

ZELENÝ VÝMĚNNÝ SOUBOR

je označen písmeny VS zelenou barvou

  • soubor obsahuje 85 půjčených knih
  • podzimní VS se vrací do konce září

 

MODRÝ VÝMĚNNÝ SOUBOR

je označen písmeny VS modrou barvou

  • soubor obsahuje 20 půjčených knih
  • vrací se do konce května

 

ČERNÝ VÝMĚNNÝ SOUBOR

je označen písmeny VS černou barvou

  • soubor obsahuje 30 půjčených knih
  • vrací se do konce března