Obecní knihovna Slopné

Výměnný soubor

 

Co je výměnný soubor?

Výměnný soubor je soubor knih, který propůjčujeuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obecním a místním knihovnám na dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby knihovnice shromáždí knihy od čtenářů, ty pak putují do další obecní knihovny a do naší knihovny jsou půjčeny knihy nové. Vše probíhá podle předem daného rozpisu. Tímto způsobem se do obecních knihoven dostane spousta zajímavých titulů, které nejsou ve stálém knižním fondu knihovny. Čtenáři mohou v každém výměnném souboru najít beletrii pro děti a mládež, naučné knihy pro děti a mládež, beletrii různých žánrů pro dospělé i naučnou literaturu pro dospělé.

Výpůjční řád výměnného souboru

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nám zapůjčuje dva výměnné soubory:

 

 

MODRÝ VÝMĚNNÝ SOUBOR

je označen písmeny VS modrou barvou

    •  

 

 

ČERNÝ VÝMĚNNÝ SOUBOR

je označen písmeny VS černou barvou

    •