Obecní knihovna Slopné

Aktuality

 
Prázdninový provoz naší knihovny:
O prázdninách bude Obecní
knihovna Slopné otevřena v tyto dny:
12. července
19. července
26. července
23. srpna
30. srpna

Ve čtvrtek 6.7. a v období od
27. 7. 2018 do 22.8. 2018
bude knihovna
UZAVŘENA.


6.11. 2017
Revize knih v naší knihovně je ukončena.
Opět půjčujeme knihy
ze stálého i výměnného souboru.

Děkujeme pracovnicím Obvodní
knihovny Zlín - Jižní svahy,
které prováděly revizi knih v naší knihovně.

2.1.2017

Něco málo ze statistiky...

Během roku 2016 do obecní knihovny přicházelo

více či méně pravidelně 43 čtenářů -

18 dospělých čtenářů a 25 čtenářů do 15 let.

Obecní knihovnu navštívilo v roce 2016

celkem 227 čtenářů, kteří si vypůjčili

celkem 975 knih,

z toho 15 knih naučných pro dospělé,

380 knih krásné literatury pro dospělé,

25 knih naučné literatury pro děti a mládeľž

398 knih krásné literatury pro děti a mládeľž

a 157 časopisů.

Počet návštěvníků webových stránek

knihovny: 2235.

 

 


 

29.6.2016 proběhlo v obecní knihovně

slavnostní pasování ľžáků 1.ročníku ZŠ Slopné

na čtenáře.

Fotky najdete zde.

 

24.4.2016

V pondělí 25.4.2016 proběhla

v obecní knihovně

beseda s dětmi MŠ Slopné

na téma "Pohádky".

 

 

22.4.2016

Oddíl Svišťů uspořádal

v pátek 22. 4. 2016

VEČER V KNIHOVNĚ

pro ľžáky 1.- 5. ročníku základních škol.

Děti si s sebou přinesly svoji oblíbenou

knihu, kterou ostatním představily.

Pak se děti rozdělily do 4 družstev, plnily

úkoly a hledaly indicie, aby našly jméno

záhadné osoby. To se nakonec všem podařilo.

Tou osobou byl Karel IV. - dokonce se 

vypravil za námi z daleké historie a vyzkoušel děti,

zda o něm něco vědí.

Celá akce byla zakončena opékáním špekáčků

a stezkou odvahy.

Této akce se zúčastnilo asi 25 dětí nejen ze Slopného.

Velký dík patří organizátorům!!!

Fotky si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

2.11.2015

Vážení čtenáři!

Knihovna obdrľžela nové knihy

z výměnného souboru.

Všichni jste srdečně zváni!

 

25.3.2014

Oddíl Svišťů uspořádal

v pátek 28.3.2014

NOC V KNIHOVNĚ

pro žľáky 1.- 5. ročníku základních škol.

Této akce se zúčastnilo 25 dětí.

Velký dík patří organizátorům!!!

Fotky zde.

 

 

16.2.2014

V pátek 7.2.2014 proběhla

v obecní knihovně

beseda s ľžáky 3.ročníku ZŠ Slopné.

 

 

 

 

12.10.2013

Dne 10.10. 2013 proběhla

v obecní knihovně

beseda žľáků 4. ročníku ZŠ Slopné

na téma "Pohádky".

Fotky najdete ve fotogalerii.

 

2.10.2013

Dne 30.9.2013 byl zahájen provoz

nové Krajské knihovny Františka

Bartoše ve Zlíně v 14/15 Batťově institutu,

Vavrečkova 7040, budova 15.

Více informací naleznete zde

 

 

27.11.2012

Revize knih, která probíhala v naší

knihovně od 16.7.2012 do 21.11.2012,

byla úspěšně dokončena.

Po vyřazení poškozených a zastaralých

knih má naše knihovna 2074 svazkù.

Velké poděkování patří pracovnicím

Obvodní knihovny Zlín-Jiľžní Svahy,

které tuto revizi prováděly.

 

11.9.2012

Děti a mládeľž mladší 15 let

mohou veřejný internet pouľžívat

pouze s písemným souhlasem rodičů.