Obecní knihovna Slopné

Knihovna

Historie Obecní knihovny Slopné

    

     Historie půjčování knih spadá do 50. let minulého století. Knihovnu postupně vedli:  Stanislav Václavík, Zdeňka Růžičková, Petr Heinz, Vlasta Bednaříková a Karel Láník. Od roku 1978 vedla knihovnu Zdeňka Chytková, později ing. Marcela Malá. Od roku 2006 je knihovnicí Obecní knihovny Mgr. Gabriela Pavelková.

    Po dlouhém období, kdy knihovna sídlila nejdříve v nevyhovujících a posléze v provizorních prostorách na Obecním úřadě, se v září 2009 přestěhovala do krásných prostor v nově zrekonstruované víceúčelové budově v centru obce.

    Obecní knihovna Slopné nabízí svým čtenářům široký výběr literatury, převážně beletrie, dětských knih a naučné literatury. V současné době je ve stálém knižním fondu knihovny 2074 knih. V knihovně je možno zapůjčit i časopisy (časopis Čtyřlístek) a čtenáři mohou zdarma využít i počítač s veřejným internetem.

    Každý rok poskytuje Obecní úřad Slopné finanční příspěvek na nákup nových knih - především knih pro děti a mládež, které knihovnu nejvíce navštěvují.

    Od roku 2002 na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Obecním úřadem ve Slopném, metodicky vedou Obecní knihovnu ve Slopném pracovníci Obvodní knihovny Jižní Svahy ve Zlíně.